Ontdekking van de koffie


koffiemonopolie
Arabische handelearen hielden de lucratieve koffiehandel in een ijzeren greep door enkel geroosterde bonen en gekookte bonen te exporteren en de export van vrucht-bare bonen te verbieden.
Dankzij deze strategie konden zij de koffiehandel gedurende twee eeuwen monopoliseren en zo de vruchten plukken van de zeer winst gevende export naar de rest van het Midden-Oosten en Europa. 
Maar in de 17e eeuw slaagden de Hollanders erin dit streng bewaakte monopoli te doorbreken door een jonge koffieplant welke door Marco Polo naar Amsterdam was meegebracht. Vervolgens begonnen zij koffie te verbouwen in hun toenmalige kolonie Oost-Indië, voornamelijk op het eiland Java.
                                                                  
Meer intressante informatie vindt u over deze
periode waarin de VOC zijn handels belangen
beschermde als monoplist met enkeld het doel 
macht en geld en slavenij.      
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Indië


Uiteindelijk ontstond zo de koffiegordel
Geografische ligging van de koffieplantage, het klimaat en de gesteldheid van de bodem kunnen zorgen voor specifieke smaakkenmerken. Arabica koffie kan tot op een hoogte van 2000 meter (boven de zeespiegel) worden verbouwd. Daarboven wordt de temperatuur te laag. De koffieplantage moet aan de andere kant ook niet te laag liggen. Dan kan de temperatuur voor de Arabica te hoog worden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de plant groeit, des te beter de koffie. De Robusta-plantages liggen doorgaans wat lager dan de Arabica-plantages.

In totaal wordt de koffieplant in meer dan 70 landen rondom de evenaar verbouwd. Globaal ligt de grens rond de 25ste Noorderbreedtegraad en rond de 30ste Zuiderbreedtegraad. Deze strook wordt ook wel de "koffiegordel" genoemd. Voorbeelden van bekende koffielanden zijn: Brazilië, Colombia, Vietnam, Costa Rica, Oeganda en Ethiopië. De smaak van koffie kan van land tot land verschillen, maar ook binnen bepaalde gebieden kunnen de oogsten (en dus smaken) verschillen. Hieronder hebben wij de specifieke smaakken-merken van koffie uit verschillende producerende landen op een rij gezet.


De koffiehuizen cultuur
In 1630 werd de eerste scheepslading koffie in Venetië aan wal gebracht. Niet lang daarna schoten vooral in Italië, Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland de koffiehuizen als paddestoelen uit de grond. Al snel werden er overal in Europa koffiehuizen geopend. Ze vervulden een centrale rol in het intellectuele en culturele leven van die tijd. 

In 1637 opende het eerste koffiehuis in Londen zijn deuren. Er kwamen vooral schrijvers, dichters, handelaren, koopmannen en financiers. De koffiehuizen werden ook wel ‘penny universities’ genoemd. Voor een entreegeld van één penny konden bezoekers elkaar ontmoeten om koffie te drinken en handel te drijven. 
Of om literatuur, gedichten, politiek en de roddels van de dag door te nemen met notabelen zoals John Dryden en Alexander Pope.

In 1689 opende Café Procope in Parijs haar deuren. Rousseau en Voltaire kwamen er regelmatig op bezoek. Alleen Parijs al telde in 1689 zo’n 250 koffiehuizen.


Aanvankelijk werd koffie als genotmiddel beschouwd
Populair in de Islamitische wereld. Pas in de 18de eeuw werd koffie in Europa algemeen aanvaard en veelal geconsumeerd in een groeiend aantal koffiehuizen. Koffie komt oorspronkelijk uit het gebied ten zuiden van de Rode Zee, met name uit Jemen. Mokka, de Jemenitische havenstad, ontwikkelde zich destijds als de grootste koffiemarkt van de wereld.

De VOC had omstreeks 1660 een handelskantoor in Mokka en was in een felle concurrentieslag verwikkeld met de Oost-Indische compagnieën uit Engeland en
Frankrijk. De vraag uit Europa bleef gestadig groeien. 
Einde 17de eeuw lukte het Nederlandse kooplieden enkele koffieplantjes uit Jemen mee te nemen. In de berglanden van West-Java, de Preanger, werd met succes geëxperimenteerd met de koffieplantjes. Enkele jaren later was op Java de koffiecultuur een feit, vele boeren verbouwden de koffie en ontvingen daarvoor een hoge prijs. Volgens het gangbare VOC-concept werden de boeren via hun Inheemse hoofden verplicht alle koffie aan de VOC te leveren. 

De Javakoffie werd in de Republiek der Nederlanden goed ontvangen en overvleugelde zelfs de Mokka-koffie. Met de groeiende productie van de Java-koffie werd omstreeks 1740 de handelspost van de VOC in Mokka opgeheven.


Triëst de bakermat van de Italiaanse koffiecultuur
Zo werd in 1382 Triëst onder het bestuur geplaatst van de hertog van Oostenrijk, waarbij de stad een zekere autonomie behield tot in de 17e eeuw.
In 1719 werd de stad door Carolo VI tot vrijhaven verklaard; het was zowat de enige grote haven van Oostenrijk. Ten gevolge hiervan kwam Triëst tot bloei en werd de stad in 1867 de hoofdstad van de Adriatische kustregio “Küstenland”. Alhoewel de stad het privilege had de enige kuststad te zijn van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije onderhield de stad zijn multi-etnische wortels in culturele en taalkundige zin. Triëst kreeg ook de bijnaam “Wenen aan zee” 
Door de perfecte geografische ligging, de vele culturen en talen was Triëst de aange-wezen plaats om de steeds belangrijker wordende grondstof ‘koffie’ te verhan-delen en door te sluizen naar het achterland. Echter ín de stad stonden enkele personen op die de grondstof verheven tot een ware kunst. Zo opende de stad in 1748 haar eerste koffiehuis.


Het ontstaan van een “koffiecultuur

Koffiehandel in Triëst (1891, bron: Hausbrandt)

Door de perfecte geografische ligging, de vele culturen en talen was Triëst de aangewezen plaats om de steeds belangrijker wordende grondstof ‘koffie’ te verhandelen en door te sluizen naar het achterland. Echter ín de stad stonden enkele personen op die de grondstof verheven tot een ware kunst. Zo opende de stad in 1748 haar eerste koffiehuis. In 1664 in de residentie 's-Gravenhage werd het eerste Haegsche koffiehuis op het korte Voorhout geopend.


Tussen eind 17e eeuw en begin 18e eeuw werd Amsterdam het centrum van de wereldkoffiehandel. Een eerste poging om koffie op Java te planten mislukte in 1696 vanwege een grote overstroming, een tweede poging in 1699 had meer succes waarna de koffieproduktie van Java de productie van de Arabieren al snel overtrof.


Handel & verwerking
Vervolgens worden de bonen verkocht aan handelaren of direct aan koffiebranders. De koffiebranders roosteren de koffie, vermengen en malen de koffie. De Robusta koffie wordt vooral gebruikt voor instant koffie en de Arabica koffie wordt gebruikt voor hoge kwaliteit koffie. Vervolgens wordt de koffie verkocht aan bedrijven, supermarkten en horeca. Om uiteindelijk bij de consument te belanden.


2000 koffiehuizen
Op het hoogtepunt van de koffiehuizenhype, waren er ongeveer 2000 etablisse-menten in Londen waar je van een kop koffie en gezelschap kon genieten. Jonathan’s, een koffiehuis waar vooral Londense bankiers kwamen, groeide uit tot de Londense Effectenbeurs.    

 de mooiste koffiehuizen


copyright San-Marco-IJssalon.nl © pvc4 2014